Μαρια Τασοπουλου
  • Main page
  • Trainer
  • Μαρια Τασοπουλου

Μαρια

Τασοπουλου

Trainer

Maria's Bio

Γεννήθηκε στη Λάρισα το 1982.

Είναι απόφοιτος Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΤΕΦΑΑ-ΑΠΘ) κύριας ειδικότητας Παραδοσιακών Χορών & δευτερεύουσας Αντισφαίρισης.

The distance between your dreams and reality is called ACTION. #begreat

Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος (Master of Science) στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία (ΔΜΠΣ) του ΑΠΘ με ειδικότητα Προπονητική αθλημάτων και μαζικού αθλητισμού. Κάτοχος πτυχίων Fitness & Aerobic από τη North Academy of Fitness (Θεσσαλονίκη). Συμμετέχει σε πολλές εκπαιδεύσεις και σεμινάρια εξειδίκευσης, & έχει πιστοποιηθεί σε τομείς όπως  το Personal Training, Pilates (Reformer & Physio), Piloxing, Zumba Fitness (Basic & Toning).


Maria's Classes